A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 27.06.2018 z powodu:
ZDUBLOWANE STRONY

Zamówienia Publiczne

POSTĘPOWANIE L.DZ. SM/DZ/9828/2017
PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA POTRZEBY OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”
WARTOŚĆ PROJEKTU – 22.800.000,00 PLN

Zabrze, 13.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/17

NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 10.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/17
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 07.07.2017r.

Zabrze, 13.07.2017r.

Zabrze, 20.07.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 09/ZO/ZPU/17
NA DZIERŻAWĘ IMMUNOCHEMICZNEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z APARATEM BACK-UP I SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.07.2017r.

Zabrze, 06.07.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 11.07.2017r.

Zabrze, 12.07.2017r.

Zabrze, 18.07.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 07/ZO/ZPU/17
DOSTAWA RESPIRATORA TRANSPOTROWEGO DLA POTRZEB
SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.07.2017r.

Zabrze, 20.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/17
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH

Zabrze, 28.06.2017r.

Zabrze, 05.07.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze,12.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/17
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 28.06.2017r.

Zabrze, 04.07.2017r.

Zabrze, 11.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/17
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 16.06.2017r.

Zabrze, 22.06.2017r.

Zabrze, 23.06.2017r.

Zabrze, 29.06.2017r.

Zabrze, 18.07.2017r.


POSTĘPOWANIE L.DZ. 8032
PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA POTRZEBY OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.
WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”
WARTOŚĆ PROJEKTU – 22.800.000,00 PLN

Zabrze, 08.06.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/17
NA DOSTAWY DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 02.06.2017r.

Zabrze, 16.06.2017r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ZAKTUALIZOWANYCH PLIKACH W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 1-6

Zabrze, 03.07.2017r.

Zabrze, 11.07.2017r.

Zabrze, 12.07.2017r.


POSTĘPOWANIE NR 10/PN/17
PROWADZONE JAKO USŁUGA SPOŁECZNA
ZGODNIE Z ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 11.05.2017r.

Zabrze, 19.05.2017r.

Zabrze, 26.05.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/17
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 26.05.2017r.

Zabrze, 06.06.2017r.

Zabrze, 16.06.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/17
NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH I WYWÓZ I NEUTRALIZACJĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zabrze, 23.06.2017r.

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 • SIWZ
 • FORMULARZE - wersja nieedytowalna
 • FORMULARZE - wersja edytowalna
  - ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA
  - ZAŁĄCZNIK NR 1A - SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY
  - ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  - ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  - ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

Zabrze, 29.06.2017r.

Zabrze, 30.06.2017r.

Zabrze, 07.07.2017r.

Zabrze, 14.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/17
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. O NOWY BUDYNEK SZPITALNY WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI ORAZ LĄDOWISKIEM WYNIESIONYM DLA HELIKOPTERÓW NA DACHU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU, NA POTRZEBY UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ NADZORAMI AUTORSKIMI.

Zabrze, 31.03.2017r.

Zabrze, 05.04.2017r.

Zabrze, 11.04.2017r.

Zabrze, 04.05.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/17
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH,
DZIERŻAWĘ GAZOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 10.04.2017r.

Zabrze, 20.04.2017r.

Zabrze, 25.04.2017r.

Zabrze, 08.05.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/17
NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM,
DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

Zabrze, 28.03.2017r.

Zabrze, 03.04.2017r.

Zabrze, 06.04.2017r.

Zabrze, 28.04.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/17
NA DOSTAWY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Zabrze, 10.04.2017r.

Zabrze, 16.05.2017r.

Zabrze, 18.05.2017r.

Zabrze, 22.05.2017r.

Zabrze, 31.05.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłano do UPUE dnia 31.05.2017r.
po opublikowaniu zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej.

Zabrze, 02.06.2017r.

Zabrze, 21.06.2017r.

Zabrze, 12.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/17
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA IMMUNOFLUORESCENCJI WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 20.02.2017r.

Zabrze, 27.02.2017r.

Zabrze, 28.02.2017r.

Zabrze, 03.03.2017r.

Zabrze, 23.03.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/17
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I/LUB POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Zabrze, 16.02.2017r.

Zabrze, 24.03.2017r.

Zabrze, 28.03.2017r.

Zabrze, 06.04.2017r.

Zabrze, 12.04.2017r.

Zabrze, 31.05.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 1/ZO/ZPU/17
"DOSTAWY (ZAKUP) PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU MECHANICZNEGO BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP.ZO.O."

Zabrze, 27.01.2017r.

Zabrze, 17.02.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/17
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Zabrze, 21.01.2017r.

Zabrze, 14.02.2017r.

Zabrze, 01.03.2017r.

Zabrze, 16.03.2017r.

Zabrze, 28.04.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/16
NA DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO I ŚWIADCZENIE USŁUGI JEGO DYSTRYBUCJI DO OBIEKTÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.01.2017r.

Zabrze, 10.01.2017r.

Zabrze, 13.01.2017r.

Zabrze, 23.01.2017r.

Zabrze, 26.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 18/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE KONCEPCJI LOKALIZACJI LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM

Zabrze, 23.12.2016r.

Zabrze, 02.01.2017r.

Zabrze, 03.01.2017r.

Zabrze, 11.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 17/ZO/ZPU/2016
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Zabrze, 21.12.2016r.

Zabrze, 22.12.2016r.

Zabrze, 23.12.2016r.

Zabrze, 29.12.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 16/ZO/ZPU/2016
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 29.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 30.11.2016r.

Zabrze, 16.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16
NA „SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.”

Zabrze, 02.12.2016r.

Zabrze, 22.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 28.11.2016r.

Zabrze, 15.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/16
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 07.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/16
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW APARATU RTG DR 7500, SKANERA CR 850 ORAZ STACJI Efilm DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 14/ZO/ZPU/2016
NA USŁUGI MONITORINGU INFESTACJI BUDYNKÓW, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 10.11.2016r.

Zabrze, 18.11.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 15/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE” OGŁOSZONEGO PRZEZ NFOŚIGW W WARSZAWIE

Zabrze, 09.11.2016r.

Zabrze, 15.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 13/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE”

Zabrze, 28.10.2016r.

Zabrze, 07.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 12/ZO/ZPU/2016
NA UDOSTĘPNIENIE I UTRZYMANIE PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO SYMETRYCZNEGO
W OBIEKTACH SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 25.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/16
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 24.10.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 30.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 09.12.2016r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłano do DUOPWE dnia 30.11.2016r.
po opublikowaniu zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej.

Zabrze, 02.12.2016r.

Zabrze, 12.12.2016r.

Zabrze, 04.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/2016
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 

Zabrze, 21.10.2016r.

Zabrze, 09.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW  ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 04.11.2016r.

Zabrze, 02.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/16
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO.

Zabrze, 24.11.2016r.

Zabrze, 20.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/16
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 07.10.2016r.

Zabrze, 27.10.2016r.

Zabrze, 02.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 9/ZO/ZPU/2016
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ
NA RZECZ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O. I CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO UL. JANIKA 18 W ZABRZU

Zabrze, 23.09.2016r.

Zabrze, 26.09.2016r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ZAKTUALIZOWANYCH PLIKACH

Zabrze, 27.09.2016r.

Zabrze, 29.09.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 18.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Zabrze, 20.09.2016r.

Zabrze, 22.09.2016r.


ZAMÓWIENIE ZNAK 7/ZO/ZPU/16
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 16.09.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAK 05 / ZO / 16 NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE KOLIDUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYNAJMUJĄCEGO

Zabrze, 12.09.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/16
NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 02.09.2016r.

Zabrze, 06.10.2016r.
Opublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Franciszek Skiba
Dokument z dnia: 10.07.2017
Dokument oglądany razy: 113 610
Wersja do druku